OPEN SPACE

Fonds Open Space tika dibināts 2006. gadā, lai atbalstītu un veicinātu kultūras dialogu un attiecības, izmantojot dažādas mākslas un komunikācijas formas. Mēs meklējam un veidojam tiltus starp tradīcijām un modernitāti, starp kultūrām, starp paaudzēm. Kopš 2008. gada mēs izstrādājam izglītības un kultūras programmas ar izglītojošu raksturu, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem. Mēs cienām kultūru daudzveidību un mudinām kultūras dialogu un mijiedarbību notikt visās dzīves situācijās.

Fonds ir reģistrēts un darbojas sabiedrības labā.

 

Fonds ir vairāku pasākumu, kas ieguvuši vietu Bulgārijas kultūras kalendārā, autors un organizators. Mūsu personīgie kontakti un labās attiecības dažādās nozarēs ļauj veidot savienojumu tīklu visos līmeņos ne tikai valstī, bet arī ārpus tās, kas ir priekšnoteikums veiksmīgai mūsu projektu vadībai un realizācijai. Mēs strādājam ar profesionāļu komandu, kas tiek cienīta viņu darba jomā. Savos pasākumos mēs atrodam atbalstu no daudziem brīvprātīgajiem – no mājām un ārzemēm. Mēs cenšamies radīt telpu dialogam visās dzīves jomās.